Máy tính tiền Flytech POS 1000/4000 Series

Hệ thống PC POS 1000/4000 được phát triển trên nền tảng máy tính với khả năng nâng cấp CPU, tất cả đều đồng bộ. Tuy nhiên, hệ thống này có nhiều cổng COM và cổng điều khiển Két đựng tiền và các tùy chọn đa dạng cho nhiều ứng dụng.

Download đặc tính kỹ thuật

 

Tính năng sử dụng

Khoá mặt trước:
Đảm bảo cho việc quản lý và bảo mật dữ liệu

Nắp quản lý cáp:
Màn hình hiển thị khách hàng: VFD / LCD / LED

Dễ dàng bảo quản :
Các bộ phận chính có thể thay thế trong vài phút

Màn hình hiển thị khách hàng :

VFD type (2 x 20)
LCD type (Graphic)

Khe cắm mở rộng
POS 1000: 1 x PCI
Khe cắm mở rộng
POS 1000: 2 x PCI

Đặc tính kỹ thuật

Model Name POS 1000 POS 4000
Mainboard B79
Processor Intel® P4 2.4G / Celeron® 2.0 / Celeron® 2.5G
Chipset Intel® 845GV FSB 400MHz / ICH4
System Memory 2 x DDR DIMM Slot Up to 2GB
Graphic Memory System Memory Shared Up to 64MB
Storage Device
Hard Drive 1 x 3.5" HDD
ODD 1 x slim CD-ROM / CD-RW / DVD-ROM
FDD 1 x (3.5" FDD / 4000 supports only either one ODD or one FDD)
Expansion
PCI Slot 2 x PCI 1 x PCI
External I/O Ports
Front I/O
USB Port 2 x USB 2.0 Type A
Compact Flash Compact Flash Memory
Rear I/O
PS/2 keyboard / mouse 1 x (Keyboard / Mouse)
USB Port 2 x USB 2.0 Type A
Serial Port 4 x Power COM (Pin 1/9 with 5V / 12V)
Parallel Port 1 x DB 25F
LAN Port 1 x RJ45 10/100Mbps Giga LAN
VGA 1
Audio 1 x (Line-in, Line-out) 1 x (Line-out)
MIC in 1 N/A
POS Printer Jack 1
Cash Drawer Port 1 x RJ11 (12V / 24V)
 
vidu1
delivery
epson_tm_t82

Sản phẩm

/* Banner */
/* FaceBook */